BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHỤ NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Họ và Tên:

Trương Văn Hiền

Ngày sinh:

02/9/1969

 Quê quán:

Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Thường trú:

Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học nông học

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

Chức vụ :

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND xã

Họ và Tên:

Trương Văn Hùng

Ngày sinh:

21/8/1976

Quê quán:

Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Thường trú:

Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Trình độ  chuyên môn:

Đại học hành chính

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

 Chức vụ :

Phó bí thư Đảng ủy

 Họ và Tên:

Nguyễn Thanh Bình

 Ngày sinh:

10/10/1965

 Quê quán:

Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Thường trú:

Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

 Chức vụ :

PBT Đảng ủy – CT UBND xã

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
318147