Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 22/9/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc Thực hiện thu thập, cập nhật và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động năm 2023.

Để có cơ sở quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn xã, đồng thời thiết lập sổ lao động điện tử cho người lao động; nhà nước hoạch định các chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm, đào tạo nghề; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, UBND xã đã ban hành các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập BCĐ xã với 13 thành viên trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các thôn; thành lập 7 tổ rà soát, thu thập thông tin ở 7 thôn.

Ngày 30/01/2023, UBND xã Hoằng Phụ đã tổ chức triển khai Kế hoạch tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ rà soát các thôn. Hội nghị đã thông qua các Quyết định thành lập BCĐ, Tổ rà soát, kế hoạch, thông báo phân công nhiệm vụtập huấn, hướng dẫn các bước thu thập, cập nhật thông tin về người lao động cho các thành viên tham dự.

Với số lượng dân số trong độ tuổi thu thập lớn (8.235 người), cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, UBND xã Hoằng Phụ đề ra mục tiêu và quyết tâm hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/11/2023.

z4837248932344_804e51c0df37fa37500dc8f130aff373.jpg 

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Nguyệt - Công chức VHXH

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
318147