UBND XÃ HOẰNG PHỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ UBND XÃ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QP-AN QUÝ 1; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ 2 NĂM 2023

Đăng lúc: 17:04:30 03/04/2023 (GMT+7)

 

                 Sáng ngày 31/3/2023, tại phòng họp công sở xã, UBND xã Hoằng Phụ tổ chức hội nghị thường kỳ UBND xã để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN quý 1; triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương văn Hiền - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã; các đồng chí  TT HĐND, UBND, CT UBMTTQ, Trưởng các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn; trưởng thôn trên địa bàn.

z4225889360581_ff79578b84ce7b54bf23c16323205d2c.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã - Chủ trì hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã. Chủ tịch UBND xã - Chủ trì hội nghị kết luận một số nội dung sau:

1. Về sản xuất nông  nghiệp :

- Trồng trọt: Tập trung kiểm tra đồng ruộng; làm tốt công tác dự tính dự báo; chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, chuột phá hoại đối với cây trồng vụ Chiêm Xuân. Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng và sơ kết  công tác sản xuất vụ Chiêm Xuân; Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu - mùa 2023. HTX phối hợp với trạm thủy nông Hoằng Hóa điều hành nước đảm bảo tưới, tiêu cho sản xuất.

- Chăn nuôi: Hoàn thành công tác tiêm phòng vác xin cho đàn GSG đợt 1/2023; Vận động nhân dân bổ sung đàn GSGC, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tiếp tục thực hiện kiểm soát giết mổ GSGC.

- Khai thác thủy sản: Động viên ngư dân đánh bắt thủy sản trong điều kiện thời tiết thuận lợi; chấp hành nghiêm các quy định về khai thác. Yêu cầu các chủ phương tiện duy trì thiết bị giám sát hành trình và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện. 

- Nuôi trồng thủy sản: HTX NN&NTTS điều hành nước, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tổ chức chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh thủy sản trên các ô đồng nội đê, ngoại đê.

2. Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và quy hoạch.

- Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tuyên truyền nhân dân đảm bảo chất lượng nghề nước mắm truyền thống của địa phương, quản lý giá cả; mở rộng thị trường tiêu thụ, giữ vững thương hiệu nước mắm Khúc Phụ, đồng thời tăng cường quảng bá, giới thiệu thương hiệu.

- Tổ chức hoàn thiện thủ tục đấu thầu, khởi công xây dựng trường THCS; Sửa chữa nhà lớp học trường MN cũ đảm bảo cho việc dạy và học của trường THCS; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đối với tuyến đường ven biển. Quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện cho XD công trình kè biển chống xâm thực ở thôn Tân Xuân. Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng các công trình trong nhân dân, tránh xây dựng sai chỉ giới, lấn chiếm hành lang.

3. Về Địa chính, Giao thông thủy lợi, môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn. Tổ chức giải tỏa các hộ vi phạm về lấn chiếm đất nông nghiệp (Hồng Kỳ), các hộ xây dựng lấn chiếm tại thôn Hợp Tân. Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 12/12/2022 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc chống lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo GPMB Hồng Kỳ, trước Hùng Nga và đường Thịnh Đông. Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2022; Triển khai kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2023.

4. Thực hiện kế hoạch 99, 89 và đề án 1089.

4.1. Thực hiện KH 99: Tiếp tục thực hiện chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường: Duy trì công tác dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm trong các khu dân cư, các tuyến đường tự quản; Chăm sóc đường hoa, cây xanh trên các trục đường chính, các tuyến đường tự quản và khu vực nhà bia, công viên mi ni của xã. Duy trì tổ thu gom, vận chuyển rác thải theo đề án. BCĐ xã, các thôn thường xuyên kiểm tra việc thu gom rác thải của tổ thu gom trong nhân dân, đặc biệt là các ngõ, ngách, đồng thời vận động nhân dân tham gia đóng phí đầy đủ.

4.2. Thực hiện KH 89, đề án 1089: Thôn Hợp Tân: Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu; Thôn Sao Vàng: Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường giao thông, rãnh thoát nước; hướng dẫn các hộ đủ điều kiện xây dựng vườn mẫu; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện thẩm định, công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí và đề nghị công nhận trong tháng 5/2023. Thôn Hồng Kỳ: Thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Các thôn còn lại tiếp tục rà soát, đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu trong các năm tiếp theo.

5. Tài chính - ngân sách: Rà soát và hoàn thiện bộ thuế PNN. Xây dựng kế hoạch thu 2023. Tăng cường quản lý các nguồn thu tại xã: Thu HĐKT, công quĩ và tại bộ phận một cửa. Đảm bảo chi lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, và kinh phí hoạt động của Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành. Phối hợp hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất đối với các mặt bằng đã quy hoạch.

6. Văn hóa xã hội.

6.1. Văn hóa thông tin, tuyên truyền, TDTT: Tập trung công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Công tác sản xuất, tiêm phòng vác xin cho đàn GSGC,  tình hình ANTT-ATGT, kế hoạch 99, 89, đề án 1089 và các nhiệm vụ chính trị khác. Duy trì hoạt động Đài truyền thanh xã, trang thôn tin điện tử xã, tăng cường đưa tin, bài về các nhiệm vụ của địa phương. 
            6.2. Công tác chính sách an sinh xã hội: Thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, NCC cho các đối tượng trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân tham gia mua BHYT tự nguyện.

7. Giáo dục, Y tế

7.1. Giáo dục: Chỉ đạo các cấp học duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học. Tổng kết năm học 2022-2023.

7.2. Y tế: Duy trì chế độ trực ban tại trạm y tế; Tăng cường công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân và tiêm phòng cho trẻ em.

8.  Quốc phòng - An ninh.

8.1.  Quốc phòng: Duy trì kế hoạch thường trực SSCĐ. Chuẩn bị các nội dung để tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất và lực lượng dân quân theo kế hoạch của Ban CHQS huyện.

8.2. An ninh: Duy trì chế độ trực ban tại công sở  giải quyết các vụ việc, thủ tục hành chính và tuần tra trên địa bàn xã. Tiếp tục công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ANTT, hành lang ATGT trên địa bàn.

9. Tư pháp, tiếp dân; Công tác cải cách hành chính, tổ chức.

9.1. Tư pháp, tiếp dân: Duy trì và thực hiện tốt lịch trực, công tác tiếp dân tại trụ sở UBND xã. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời; Rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết luận tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã để tổ chức thực hiện.

9.2. Cải cách hành chính, tổ chức: về Cải cách hành chính: Tiếp tục duy trì và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế làm việc tại UBND xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa"; giải quyết nhanh gọn thủ tục hồ sơ, rút ngắn thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao chất lượng mô hình “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Về Công tác tổ chức: Thực hiện NQ của đảng ủy, HĐND và rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổ chức thực hiện. XD phương án củng cố và kiện toàn HTX NN&NTTS, chế biến Nước nắm và Rà soát xắp xếp cán bộ bán chuyên trách phù hợp và đúng qui định. Phối hợp và chỉ đạo Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam trong tháng 5. Tổ chức thực hiện khắc phục sau kết luận thanh tra, UBKT và giám sát HĐND. Rà soát, tổ chức giải quyết các kiến nghị cử tri và giải quyết đơn thư kịp thời. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, chuẩn bị các điều kiện cho HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 9. Rà soát, tổng hợp số liệu các nhiệm vụ, chỉ tiêu đảm bảo sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ. Làm việc với Ban công an xã về các nhiệm vụ trên địa bàn.

z4225889361616_5d4a3d59826b5af5c023fb1c2e001f50.jpgT
oàn cảnh hội nghị

Bài và ảnh Lê Mão - Công chức Văn phòng - Thống kê

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
318147